Servicii

Oferim servicii în domeniul protecţiei mediului: bilanţuri de mediu, studii de evaluare a impactului de mediu, studii de evaluare a riscului, rapoarte de mediu, rapoarte de amplasament, rapoarte de securitate.

Servicii

1. Elaborăm studii şi consultanţă în domeniul protecţiei mediului, al gospodăririi apelor şi al tratării şi denocivizării deşeurilor industriale

Întocmim lucrări şi studii pentru obţinerea avizelor şi autorizatiilor de mediu, astfel:

- Memorii de prezentare;

- Fişe de prezentare şi declaraţie în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu;

- Studii de Evaluarea Impactului asupra Mediului (RIM) (pentru obţinerea Acordului de Mediu);

- Bilanţuri de Mediu de Nivel 0,1 şi 2 (BM), inclusiv investigaţiile de laborator necesare, în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu;

- Rapoarte de Amplasament (RA) pentru obţinerea Autorizaţiei Integrate de Mediu;

- Asistenţă în pregatirea Formularului de Solicitare şi compararea cu tehnicile BAT, pentru obţinerea Autorizaţiei Integrate de Mediu;

- Rapoarte de Mediu (RM) pentru obţinerea Avizului de Mediu pentru Planuri şi Programme

- Rapoarte de securitate (RS) conform HG 804/2007

- Evaluări Adecvate (EA) pentru proiectele cu potenţial impact asupra siturilor Natura 2000
Lucrarile şi serviciile mai sus menţionate le efectuam cu atestarea corespunzatoare, fiind recunoscuţi de către Ministerul Mediului prin înscrierea în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului pentru efectuarea urmatoarelor tipuri de lucrări: RIM, BM, RA, RM, EA, RS.

2. Oferim consultanţă operativă (tehnică)

Acesta constă în externalizarea serviciilor de mediu a instituţiei dumneavoastră şi acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei mediului, printr-un contract lunar.

Prin aceasta, vă putem oferi urmatoarele servicii:

- Informarea beneficiarului cu privire la orice modificare legislativă legată de normele de protecţie a mediului.

- Întocmirea raportărilor periodice cerute de autorităţile de mediu;

- Monitorizarea periodică a factorilor de mediu, conform autorizatiei de mediu;

- Suport în implementarea măsurilor din programul de conformare;

- Sugestii pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale unităţii ;

- Întocmirea, la cerere, a diferite studii de protecţia mediului (bilanţuri de mediu de nivel 0, 1 şi 2, evaluarea riscului, raport de amplasament, raport de securitate, raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, raport la studiul de evaluare adecvata, raport de mediu), la preţuri promoţionale (la preţuri mai scazute)

- Identificarea surselor de finanţare pt. eventuale proiecte ce ar putea fi accesate de către beneficiar

- Identificarea şi prevenirea riscurilor de producerea a accidentelor de mediu

- Identificarea şi propunerea criteriilor şi cerintelor de pregatire, autorizare/atestare/certificare şi agrementare prevazute de lege şi de reglementarile in vigoare.

- Sprijin privind indentificarea echipamentelor  necesare pentru protecţia mediului

3. Oferirea de consultanţă în vederea accesării de fonduri europene