Portofoliu

Oferim servicii în domeniul protecţiei mediului: bilanţuri de mediu, studii de evaluare a impactului de mediu, studii de evaluare a riscului, rapoarte de mediu, rapoarte de amplasament, rapoarte de securitate.

Portofoliu

Societatea noastră a adoptat o politică de dezvoltare bazată pe respectul faţă de clienţi, profesionalism şi încredere, în conformitate cu respectarea cerinţelor legislaţiei de mediu.

De la înfiinţare şi până în prezent,  SC ENVIROMEP SRL a oferit consultanţă de specialitate, în domeniul protecţiei mediului şi a elaborat mai multe studii de mediu, toate finalizându-se cu eliberarea actelor de reglementare de către autorităţile competente.

În derulare:

Avem în derulare elaborarea de planuri de management pentru arii naturale protejate din categoria Natura 2000, precum şi studii de evaluare adecvată în vederea  obţinerii acordului de mediu pentru microhidrocentrale.

Finalizate:

- Elaborarea Memoriului de prezentare pentru obţinerea acordului de mediu pentru S.C. De'Longhi România S.R.L. si elaborarea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Mediu

- Elaborarea Memoriului de prezentare in vederea obţinerii acordului de mediu pentru extinderea fabricii S.C. De'Longhi România S.R.L.

- Întocmire bilanţ de mediu nivel I şi II pt. Toolman Poeni, OMV Petrom Bucureşti

- Întocmire bilanţ de mediu nivel I şi II pt. Staţia de epurare Alexandria, judeţul Teleorman

- Întocmire bilanţ de mediu nivel I cu elemente de nivel II pentru S.C. Marquardt Schaltsysteme S.C.S.

- Elaborare raport de mediu PUZ – Reamenajarea depozitului ecologic de slam Poeni ca platformă temporară de depozitare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea de extragere a ţiţeiului, judeţul Teleorman

- Elaborarea studiului de impact de mediu pt. Staţia de asfalt Alexandria, judeţul Teleorman

- Elaborare studiu privind managementul nămolurilor de la staţiile de epurare Alexandria, Turnu Măgurele şi Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman

- Studiu privind managementul nămolurilor de la staţiile de epurare Videle, judeţul Teleorman

- Elaborarea studiului de impact de mediu pt. “Modernizare ferma de pui de carne » comuna Cosoveni, judetul Dolj.

- Elaborarea studiului de impact de mediu pt. S.C. Sibiu Golf Club în vederea creşterii calităţii serviciilor turistice în regiunea Sibiu

- Elaborare raport de mediu PUZ – Construire restaurant Mondo Comex Trans, comuna Prejmer, Brasov

- Întocmirea raportului de amplasament pentru S.C. Altur S.A. Slatina